კვების ობიექტებში HACCP - ს მოთხოვნები უვნებელი პროდუქციის წარმოების მიმართ
 

HACCP - ს მოთხოვნები კვების ობიექტებში

160 ლარი
ყიდვა

სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ნორმები და წესები

კურსის აქტუალურობა და მიზანი:
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებამ და ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმის პრიორიტეტულ მიმართულებად განსაზღვრამ განაპირობეს
სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ნორმების (DCFTA, HACCP სისტემა) და რეგულაციების (ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს დადგენილება 852/2004 "სურსათის წარმოების სანიტარიული და ჰიგიენური წესების შესახებ" ) უზენაესობა და მათი მოთხოვნების ზედმიწევნით დაცვის აუცილებლობა. რაც რესტორნებსა და კვების სხვა ობიექტებს მიუთითებს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და წესების, ასევე კულინარიული პროდუქციის უვნებლობის დაცვის გაძლიერებაზე.
Left
Right
რას გთავაზობთ?

+ სწავლის შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს
+ ონლაინ კურსის ხელმისაწვდომობა 30 დღის განმავლობაში 
+ ცოდნის შემოწმება ტესტების მეშვეობით
+ კურსის გავლის სერტიფიკატი

კურსის პროგრამა

1. კვების ობიექტებში HACCP- ს მოთხოვნათა და წესების შესაბამისი სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის სისტემის ორგანიზება, მართვა და ეფექტური გამოყენება
2. რისკის მართვის ინსტრუმენტებისა და პროცედურების გამოყენების შესაძლებლობა
3. HACCP- ს მოთხოვნათა და წესების უცხოური მაგალითების შესწავლა და დანერგვა კვების ობიექტებში

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!
160 ლარი
ყიდვა

Write Close