პროფესიული კურსი "მზარეული - II ნაწილი"

250 ლარი
ყიდვა

კულინარული წარმოების უსაფრთხოება, სანიტარული სტანდარტები, შრომის ეფექტურობა

კურსის მიზანი
მზარეულის წარმატებული კარიერის დაწყება შეუძლებელია ნედლეულისა და კულინარიული პროდუქციის უსაფრთხოების, სამზარეულოს აღჭურვილობის ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენების, სამზარეულოსა და თვით მზარეულისადმი დაწესებული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების ცოდნის გარეშე.
ვისთვის?
დამწყებ მზარეულთათვის, რესტორატორებისთვის და ყველა მსურველთათვის, ვისაც სურს მუშაობის დაწყება სარესტორნო ბიზნესში. 

კურსი წარმოადგენს მზარეულის პროფესიული მომზადების საერთო პროგრამის განუყოფელ ნაწილს.
გსურთ მიიღოთ პროფესიონალური სერტიფიკატი? ამისათვის შეგიძლიათ გაიაროთ მზარეულის კურსი I ნაწილი და მზარეულის კურსი III
Left
Right
რას გთავაზობთ?

თეორიისა და პრაქტიკის 4 კვირიანი პროგრამა
+ სწავლის შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს
+ ონლაინ კურსის ხელმისაწვდომობა 30 დღის განმავლობაში 
+ ცოდნის შემოწმება ტესტების მეშვეობით
+ კურსის გავლის სერტიფიკატი

კურსის პროგრამა
1. სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმები და უვნებლობა (DCFTA, HACCP სისტემა) :
2. სამზარეულოს აღჭურვილობა, მისი ეფექტური გამოყენება და მოვლა.
3. შრომის უსაფრთხოების ძირითადი წესები და მოთხოვნები.

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!
250 ლარი
ყიდვა

Write Close