მზარეული-უნივერსალის დასწრებული კურსი

250 ლარი
ყიდვა

კულინარიული ხელოვნების თეორია და პრაქტიკა დასაქმებისთვის 

პროფესიული სკოლა "ინტერსერვისი

კურსის მიზანი
სამზარეულოში კერძების თამამად მომზადებისთვის საბაზო კულინარიული ტექნიკების დაუფლება და საწარმოო პროცესების გაცნობიერება.

ვისთვის არის კურსი?
არ გაქვთ სამუშაო გამოცდილება ან სპეციალური განათლება და გსურთ სწრაფად დაეუფლოთ მზარეულის პროფესიას - ეს პროგრამა თქვენთვისაა!
პრაქტიკული კულინარიული უნარებისა და სამზარეულოს თეორიის ცოდნის შერწყმის შედეგად - თქვენ შეძლებთ მუშაობის დაწყებას სხვა და სხვა კვების ობიექტში (რესტორანი, კაფე, სასადილო და სხვ.) მზარეულის ან მზარეულის თანაშემწის პოზიციაზე .

თუ თქვენ სარგებლობთ 10% -იან ფასდაკლებით, გთხოვთ კურსის ყიდვამდე გვაცნობოთ. 
პროგრამა: 1. მზარეული
თეორიული ცოდნა
პრაქტიკული სწავლება
სტაჟირება და დასაქმება
თქვენ შეისწავლით:
+ მზარეულის ფუნქციონალურ მოვალეობებს;
+ კულინარული პროდუქციის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს;
+ სანიტარიისა და ჰიგიენის ნორმებს;
+ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს;
+ ნედლეულის ჰიდრო-მექანიკური და თერმული დამუშავების საყოველთაოდ მიღებულ მეთოდებს;
+ ქართული სამზარეულოს თავისებურებებს რეგიონების მიხედვით;
+ კერძების, საუზმეულის, სალათების და დესერტების მომზდებას ქართული კულინარიის მაგალითზე.
სამუშაო ადგილებზე ან სახლში პრაქტიკული დავალებების შესრულების შედეგად შეიძენთ საჭირო პროფესიულ უნარებს.
კურსის საფასური
მზარეული - 750 ლარი
ხანგრძლივობა - 3 თვე 
პირობების დაზუსტება შეგიძლიათ ნებისმიერი საკომუნიკაციო ხერხით: ტელეფონი, მესენჯერი, ვაიბერი და სხვა.
+995 577 747 881; +995 577 722 709
Left
Right

პროფესიული სკოლა "ინტერსერვისი

პროგრამა: 2. სუ-შეფი
თქვენ შეისწავლით:
+ სუ - შეფის ფუნქციონალურ მოვალეობებს;
+კულინარული პროდუქციის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს, სანიტერიისა და ჰიგიენის ნორმებს, შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს;
+ საწარმოო ინფრასტრუქტურას და კულინარული წარმოების ორგანიზებას;
+ სასაწყობო მეურნეობის, მომარაგებისა და წარმოებაში ნედლეულისა და პროდუქტების მიწოდების ორგანიზებას;
+ ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის შემუშავებას, ფასწრმოქმნასა და კერძების კალკულაციის, მენიუს შედგენას;
+ კულინარული წარმოების ოპერატიულ დაგეგმარებას და პროდუქციის ხარისხზე კონტროლის განხორციელებას;
+ სამუშაო ადგილებზე სამზარეულოს პერსონალის განაწილება-გაწესების, ინსტრუქტაჟისა და სწავლების პრინციპებს.
რეგისტრაცია
თქვენ დაგჭირდებათ:
+ 2 ფოტოსურათი 3/4
+ პირადობის ქსეროასლი
+ სამედიცინო ცნობა, ფორმა #100
კურსის დაწყება ყოველივე თვის 5- 10 რიცხვებში.
კურსის საფასური
სუ-შეფი - 800 ლარი
ხანგრძლივობა - 3 თვე 
პირობების დაზუსტება შეგიძლიათ ნებისმიერი საკომუნიკაციო ხერხით: ტელეფონი, მესენჯერი, ვაიბერი და სხვა.
+995 577 747 881; +995 577 722 709
250 ლარი
ყიდვა
Write Close