სუ-შეფის ონლაინ კურსი I ნაწილი

250 ლარი
ყიდვა
კურსის ხანგრძლივობა – 30 დღე
კურსის პროგრამა – პროფესიული
სწავლის ფორმა –  50% ონლაინ
ზოგადი განათლების  დონე -  საშუალოა
სერტიფიკატი: IAGC, სკოლა "ინტერსერვისი"
კურსის მიზანი
პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების - შეძენა ან სრულყოფა,პერსპექტიული პროფესიის დაუფლება ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს ყველაზე უკეთეს, საკვანძო გადაწყვეტილებას ადამიანის ცხოვრებაში. თქვენ თუ დაეუფლეთ მზარეულის ცოდნას და უნარებს ჩვენ პროგრამით, თუ უშუალოდ სამუშაო ადგილზე, ამ კურსის პირველი ნაწილი  მოგცემთ შესაძლებლობას გაიაზროთ ისინი უკვე არა შემსრულებლის, არამედ კულინარიის წარმოების ხელმძღვანელის პოზიციიდან.

 

სუ-შეფის პროფესიის დაუფლება - მნიშვნელოვანი ეტაპია თქვენთვის, როგორც პიროვნული ზრდის, ასევე პროფესიული კომპეტენციების გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც.

კურსის დასრულების შედეგად თქვენ შესძლებთ წარმოების სრული ტექნოლოგიური ციკლის ორგანიზებასა და თითქმის ნებისმიერი სირთულის კერძის მომზადებას, შეისწავლით პროდუქციის უვნებლობის, სანიტერიისა და ჰიგიენის, აგრეთვე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აქტუალურ ასპექტებს, პერსონალის ფუნქციუნირების მართვას, მოგეცემათ შესაძლებლობა დაიკავოთ სუ-შეფის ვაკანნური ადგილი რესტორანში და გახდებით მოთხოვნილი სპეციალისტი

სწავლების დასრულების შემდეგ, "სუ-შეფის" - ის კურსის გავლის დასტურად, თქვენ მიიღებთ სერტიფიკატს დანართით, რაც მნიშვნელოვან უპირატესობას მიანიჭებს თქვენს CV - ს და იქცევა შეძენილი პროფესიული ცოდნის მნიშვნელოვან მტკიცებულებად.

თუ თქვენ უკვე გავლილი გაქვთ ჩვენი სასწავლო კურსები - ისარგებლეთ 10% -იანი
ფასდაკლებით და ახალი კუსის შეძენის წინ გვაცნობეთ ამის შესახებ!
Left
Right
რას გთავაზობთ?

თეორიისა და პრაქტიკის 8 კვირიან პროგრამას
+ სწავლის შესაძლებლობას თქვენთვის ხელსაყრელ დროს
+ ონლაინ კურსი ხელმისაწვდომი იქნება 60 დღის განმავლობაში
+ ცოდნის შემოწმება მოახდენთ ტესტების მეშვეობით
+ დაეუფლებით კურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს
კურსის პროგრამა

1. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების ტიპების დახასიათება, სტუქტურა და მათი მუშაობის ორგანიზება
2. კულინაული პროდუქციის წარმოებაში მონაწილე პერსონალის თანამდებობრივი ფუნქციონალური მოვალეობება
3. კულინარული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური ციკლის ორგანიზება. 

4. ნედლეულისა და პროდუქტების კულინარული დამუშავების წესები, მეთოდები და ხერხები
5. კულინარული საწარმოს სტრუქტურა და ორგანიზება
6. სასაწყობო მეურნეობის, მომარაგებისა და აღრიცხვიანობის ორგანიზება. 

7.ტექნოლოგიური და ნორმატიული დოკუმენტაცია, ფასწარმოქმნა და კალკულაციების შედგენა კერძებსა და ნაკეთობებზე ზოგადოებრივი კვების ობიექტებში.
8. კულინარული წარმოების ოპერატიული დაგაგმარება და პროდუქციის ხარისხის კონტროლი.
9. სამზარეულოს პერსონალის ფუნქციონალური განწესება-განაწილება და სწავლება.

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!

250 ლარი
ყიდვა
Write Close