მზარეულის, სუ-შეფის, შეფ-მზარეულის და სხვა პერსონალის სერტიფიცირება - კომპეტენციების დადასტურება
 

მზარეულის სერტიფიცირება

500 ლარი
ყიდვა

მზარეულის, სუ-შეფის, შეფ-მზარეულის და სხვა პერსონალის კომპეტენციების შეფასება

ეს არის:
- თანამედროვე შრომის ბაზარზე თქვენი კულინარიული კომპეტენციის დამტკიცება
- პროფესიონალიზმის ახალი ფორმატის ადაპტირების შესაძლებლობა
- აუცილებელი მოთხოვნა დასაქმებისთვის
- რეკომენდაციები პროფესიული კარიერისთვის.
Left
Right
პროგრამა ითვალისწინებს:
- სპეციალიზირებულ ტესტირებას,
- ანკეტირებას, ინტერვიურებას,
- პრაქტიკული სასინჯი სამუშაოების შეფასებას და სხვა...
მიღებული შედეგის ანალიზის საფუძველზე ჩატარდება პროფესიული კომპეტენციების დიაგნოსტიკა:
- სურსათის უვნებლობის, სანიტარია-ჰიგიენის საკითხებში და შრომის უსაფრთხოებაში;
- ნედლეულისა და პროდუქტების მიღების, ვარგისიანობის დადგენის, შენახვის პირობების და ტემპერატურული რეჟიმის დაცვის საკითხებში;
- კულინარული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიურ ციკლში 
- ნედლეულის ჰიდრო-მექანიკური, თერმული დამუშავება, მზა პროდუქციის პორციონირება, გაფორმება და რეალიზაცია;
- პრაქტიკული -სასინჯი სამუშაოების შესრულებაში - წვნიანი კერძი, მეორე კერძი, საუზმეული, სალათები, დესერტი.
შეფ-მზარეულს გარდა ამისა:
- მენიუს, კალკულაციის და საწარმო-ტექნოლოგიური რუკის შედგენის ცოდნასა და უნარებში.
დიაგნოდტიკა სერტიფიცირების ღირებულება შეადგენს 500 ლარს. გადახდა შესაძლებელია 2 ეტაპად. 
500 ლარი
ყიდვა

Write Close