პროფესიული კურსი - სუ-შეფი
 

პროფესიული კურსი - სუ-შეფი

800 ლარი
ყიდვა

მზარეულის პროფესიული კომპეტენციების ამაღლება, კარიერული ზრდის შესაძლებლობა

კურსის მიზანი
მზარეულის პროფესიული კომპეტენციების გაუმჯობესება, კარიერული ზრდის შესაძლებლობა

ვისთის ? 
მომუშავე მზარეულთათვის ან მათთვის, ვინც გაიარა მზარეულის პროფესიული კურსი. 
სწავლის ფორმა:
ონლაინ სწავლება: კომპიუტერული აუდიო და ვიდეო გაკვეთილები 
სტაჟირება: მომუშავე მზარეულთათვის აუცილებელი არ არის.

მოდით გავერკვიოთ თუ როგორ სწავლობენ ზრდასრული ადამიანები? 

სწავლება მიმდინარეობს დევიდ კოლბის მეთოდის მიხედვით

Left
Right
რას გთავაზობთ?

+ თეორიული ონლაინ სწავლების შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს
+ პრაქტიკული მეცადინეობები შეფ-მზარეულის ხელმძღვანელობით რეალურ რესტორანში
+ ცოდნის შემოწმება ტესტების მეშვეობით
+ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
კურსის პროგრამა

1. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების კლასიფიკაცია და მათი საწარმოო- სავაჭრო საქმიანობის თავისებურება და ძირითადი მახასიათებლები
2. კულინარულ წარმოებაში მონაწილე პერსონალის ფუნქციონალური  მოვალეობები და სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა, სუ-შეფის თანამდებობრივ ფუნქციები და ვალდებულებები. 
3. კულინარული პროდუქციის წარმოების სრული და არასრული ტექნოლოგიური ციკლი. სრული ტექნოლოგიური ციკლის ორგანიზება.  

4. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების სამზარეულოს აღჭურვილობა და ინვენტერი:
5. კულინარულ წარმოებაში დასაქმებული პერსონალის შრომის უსაფრთხოების დაცვა.
6. კულიარული პროდუქციის უვნებლობის მოთხოვნების და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა (HCCP) საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში.

7. ნედლეულისა და პროდუქტების კულინარული დამუშავების  ხერხები და მეთოდები.
8ნედლეულის ჰიდრო-მექანიკური დამუშავების მეთოდები და ხერხები. 
9. პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების თერმული დამუშავების მეთოდები და ხერხები.
10. კულინარული დამუშავების პროცესების გავლენა ნედლეულისა და პროდუქტების თვისებებზე. 

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!

800 ლარი
ყიდვა

Write Close