მზარეულთა სტაჟირება  
მზარეულთა სტაჟირება პარტნიორ რესტორანში - წარმოადგენს საგანმანათლებლო მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს სწავლებას რეალური რესტორნის სამზარეულოში, მოქმედი პროფესიონალი შეფ-მზარეულის თანხლებით.

ამ სერვისის თავისებურება გამოიხატება სტაჟირების მსურველთა მიმართ ინდივიდუალურ მიდგომაში:
სტაჟირების ხანგრძლივობა:
2-დან 4 დღემდე (ყოველდღიურად 8-საათი).

დღეების რაოდენობა განიხილება ინდივიდუალურად. მეცადინეობა ტარდება შეთანხმებული გრაფიკით.

Write Close