რესტორნის მენიუს შედგენის პრინციპები

ტერმინი "მენიუ" წარმოიქმნა ფრანგული სიტყვა "«menu»" - დან და ოდესღაც ის ნიშნავდა საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე კერძებისა და სასმელების მიწოდების განრიგს.


თანამედროვე პრაქტიკაში მენიუ - წარმოადგენს გარკვეული წესითა და თანმიმდევრობით დალაგებული სხვადასხვა ცივი და ცხელი საუზმეულის, წვნიანების (ანუ პირველი) და ცხელი (მეორე) კერძების, ცხელი და ცივი, ალკოჰოლური სასმელებისა და დესერტის ჩამონათვალი, რომელსაც ამ დღისთვის სთავაზობს რესტორნი მომხმარებელს. მენიუში მითითებულია სარეალიზაციო ფასები, კერძის მასა, მომზადების მეთოდი და ინგრედიენტები. ამასთან თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მენიუ - არის კვების ობიექტის სავიზიტო ბარათი და რეკლამის ეფექტური საშუალებაც, ვინაიდან ხელს უწყობს გაყიდვების ზრდას.


პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მენიუს ვარიანტებზე მსჯელობისას მეპატრონეებსა და შეფ-მზარეულებს შორის დისკუსიის ძირითად ასპექტებს წარმოადგენენ მისი ფორმირების და შემდგომში შედეგიანობის შეფასების პრინციპები.

მაშ როგორია ამჟამად აღიარებული მენიუს შედგენის მიდგომები და პრინციპები, რომლებიც შეამცირებენ მსგავსი დისკუსიების სიმწვავეს?


მენიუს შედგენის პირველ ეტაპზე - უნდა მოხდეს ტრადიციული, ახალი სახეობების და საფირმო კერძების, ასევე სასმელების ასორტიმენტის გააზრება და ჩაამოყალიბება. ამავდროულად, აუცილებელია მუდმივად ვადევნოთ თვალყური მომხმარებელთა უპირატესობებს, შევისწავლოთ მათი მოთხოვნები და ამის გათვალისწინებით პერიოდიულად შევიტანოთ კორექტივები.


მეორე ეტაპზე აუცილებელად უნდა განვსაზღვროთ - რომელი კერძები და როგორ უნდა განსაკუთრებულად გამოვაჩინოთ, ანუ გამოვკვეთოთ მენიუში, ვინაიდან ამ სახის რეკლამაც ზრდის მათ გაყიდვას.რომელიმე კერძის მიმართ მომხმარებლის ყურადღების მისაქცევად ყველაზე მომგებიან ადგილას შეგიძლიათ განათავსოთ მისი დასახელება, მცირე სლოგანით, ან მცირე სარეკლამო ტექსტით.


მესამე ეტაპზე საჭირო ხდება მენიუში შეტანილი კერძების ანალიზის პერიოდული ჩატარება მათი პოპულარობისა და მომგებიანობის თვალსაზრისით.


მენიუს შედგენას მიიჩნევენ არა მარტივ საქმედ, ვინაიდან მის შედგენისას სარესტორნო ბიზნესში გასათვალისწინებელი და გასაზიარებელია საკმაოდ ბევრი ფაქტორი. ეს არის:
• სტუმრების გემოვნება და სურვილები;
• კერძების, სასმელების და პროდუქტების ასორტიმენტი;
• საჭირო ნედლეულის და პროდუქტების არსებობა და შესაძლო მარაგი;
• ნედლეულის და პროდუქტების სეზონურობა;
• მარეგულირებელი დოკუმენტაციის არსებობა (რეცეპტურა, ტექნიკური და ტექნოლოგიური რუკები, მათ შორის ახალი და საფირმო კერძებისთვის);
• მომსახურებული კონტინგენტის თავისებურება (ასაკობრივი, ეროვნული, რელიგიური);
• მომსახურების დრო (საუზმე, სადილი, ვახშამი);
• მომსახურების ფორმები, რომლებიც ოპტიმალურია მომხმარებელთა გამოკვეთილი კონტინგენტისთვის (თავისუფალი შეკვეთით, ბიზნეს-ლანჩი, შვედური მაგიდა, ოჯახური სადილი და ა.შ.);
• კერძებისა და კულინარიული ნაწარმის სირთულე და შრომატევადობა;
• სამზარეულოს სპეციალიზაცია;
• ბაზარზე არსებული ვითარება კონკურენტებთან მიმართებაში;
• მოგების სავარაუდო დონე;
• ნედლეულისა და პროდუქტების შეძენის, სათავსოების იჯარის, თანამშრომელთა ხელფასების და სხვა ხარჯები.;
• აგრეთვე საწარმოს მუშაობის რეჟიმი.
• მზარეულთა კვალიფიკაცია;
• კულინარული წარმოების აღჭურვილობა და სიმძლავრე;
• კერძის კვებითი ღირებულება;
• ფასები და ფასთა სტრატეგია (თვითღირებულება -შემოსავლიანობა)
• მენიუს ბლანკში თითოეული ფორმულირების სიზუსტე;
• მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი მენიუს ბლანკის გაფორმება, დიზაინი.
• მენიუს პეროდული თვისებრივ-ხარისხობრივი ანალიზი;
• და ა.შ.

გირჩევთ, რომ მენიუ იყოს განსხვავებული ნედლეულის სახეობის (თევზი, ზღვის პროდუქტები, ხორცი, ფრინველი, ბოსტნეული, ბურღულეული, რძე, ფქვილი) და მომზადების მეთოდების მიხედვით (მოხარშული, ორთქლზე მომზადებული, შემწვარი, ჩაშუშული, გამომცხვარი).

როგორც ხედავთ, ყველაფერი ძალზე მარტივია! 

 

გსურთ მეტის გაგება ? ჩაეწერეთ მზარეულის კურსებზე !

 

უკან
Write Close