კვების ობიექტებში HACCP - ს მოთხოვნები უვნებელი პროდუქციის წარმოების მიმართ
 

HACCP - ს მოთხოვნები კვების ობიექტებში

250 ლარი
ყიდვა

სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის ინდივიდუალური კურსი.

ინდივიდუალური კურსი საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში მომუშავე პერსონალისთვის. კვების ობიექტებში HACCP- ს მოთხოვნათა და წესების შესაბამისი სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის სისტემის ორგანიზება, მართვა და ეფექტური გამოყენება
კურსის აქტუალურობა და მიზანი:

2014 წლის ივნისში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შედგა შეთანხმება ასოცირების თაობაზე. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა ნიშნავს ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან ევროკავშირის მიერ  დადგენილი ნორმების და წესების აღიარებასა და დაცვას განსაზღვრულ სფეროებში. კერძოდ, ასოციაცირების დოკუმენტის მე - 4 თავი ითვალისწინებს სურსათის უვნებლობის რეგულირების თაობაზე ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეროვნული საკანონმდებლო აქტების ჰარმონიზაციას და მომხმარებლებისთვის უვნებელი პროდუქტის მიწოდების უზრუნველყოფას. 

ევროკავშირში ამ პროცესს არეგულირებს HACCP სისტემა, რომელიც საქართველოშიც აქტუალური გახდა  კვების პროდუქტების მწარმოებებისათვის და, პირველ რიგში, სარესტორნო მეურნობისთვის  განსაკუთრებით პანდეიმის კონტექსტში და ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმის ერთ – ერთი პრიორიტეტული მიმართულებად აღიარების შედეგად. 
Left
Right
რას გთავაზობთ?

+ სწავლის შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს
+ ონლაინ კურსის ხელმისაწვდომობა
+ ცოდნის შემოწმება ტესტების მეშვეობით
+ კურსის გავლის სერტიფიკატი

კურსის პროგრამა

1. კვების ობიექტებში HACCP- ს მოთხოვნათა და წესების შესაბამისი სანიტარია-ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის სისტემის ორგანიზება, მართვა და ეფექტური გამოყენება
2. რისკის მართვის ინსტრუმენტებისა და პროცედურების გამოყენების შესაძლებლობა
3. HACCP- ს მოთხოვნათა და წესების უცხოური მაგალითების შესწავლა და დანერგვა კვების ობიექტებში

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!
250 ლარი
ყიდვა
Write Close