შეაფასე შენი ცოდნისა და უნარების დონე პროფესიაში
 

მზარეულის პროფკომპეტენციების ტესტი

300 ლარი
ყიდვა

მზარეულის ცოდნა-უნარების შემოწმება

აქ არის შესაძლებლობა ონლაინ ფორმატში შეაფასო და დაადასტურო პროფესიული კომპეტენციების დონე პროფესიაში "მზარეული". 

Left
Right

ამისათვის შესაძლებელია გაიარო პროფესიის ცალკეულ კომპონენტებში სპეციალური შერჩევითი შეფასების ვარიატიული ტესტი.

300 ლარი
ყიდვა
Write Close