შეაფასე შენი ცოდნისა და უნარების დონე პროფესიაში
 

-

მზარეულის პროფკომპეტენციების ტესტი

600 ლარი
ყიდვა

მზარეულის პროფესიული ცოდნა-უნარების შემოწმება

აქ არის შესაძლებლობა ონლაინ ფორმატში შეაფასო და დაადასტურო პროფესიული კომპეტენციების დონე პროფესიაში "მზარეული". 

Left
Right

ამისათვის შესაძლებელია გაიარო პროფესიის ცალკეულ კომპონენტებში სპეციალური შერჩევითი შეფასების ვარიატიული ტესტი.

600 ლარი
ყიდვა
ზარები საქართველოში:  +995 577 722 709, + 995 571 333 881/ საერთაშორისო ზარები Viber, WhatsApp  + 995 571 333 881
Write Close