1
კურსის შეძენა
საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ დაუკავშირდით სკოლის ადმინისტრაციას.
გადაიხადეთ კურსის ღირებულება (შესაძლებელია ნაწილობრივი გადახდა).
მიიღეთ წვდომა შესაბამის კურსზე ან კურსის ნაწილზე.
სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში თქვენ გაქვთ კავშირი კურსის კურატორებთან.
2
კურსის თეორიული განყოფილება
სასწავლო მასალა შედგება შესაბამისი ნაწილებისა და გაკვეთილებისგან (განთავსებულია თქვენს პირად კაბინეტში).
მეცადინეობა შესაძლებელია ნებისმიერ, თქვენთვის მოსახერხებელ დროს.
ყველა გაკვეთილის წარმატებით გავლის შედეგს წარმოადგენს შესაბამისი ტესტების ეტაპობრივი ჩაბარება. 
3
კურსის პრაქტიკული განყოფილება
კურსის პრაქტიკული ნაწილი ითვალისწინებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას (ჩვენს ერთ-ერთ პარტნიორ კვების ობიექტში).
პრაქტიკის განრიგი განისაზღვრება ინდივიდუალურად.
ზოგიერთ შემთხვევაში პრაქტიკული მეცადინეობების ორგანიზება შესაძლებელია უშუალოდ თქვენი ოჯახის სამზარეულოში.
4
დავალებების შესრულება
სწავლის პროცესში თქვენ ასრულებთ შეფ-მზრეულის ან მასტერ-შეფის დავალებებს.
ის ახდენს თქვენ შეფასებას და გვაწვდის ინფორმაციას პრაქტიკული მუშაობის მიმდინარეობის შესახებ.
5
სერტიფიკატის მიღება
მონაწილეები, რომლებიც შეასრულებენ ყველა თეორიულ და პრაქტიკულ დავალებას მიიღებენ კურსის დასრულების დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

 

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა პროფესიული სერტიფიკატი, რომელიც გაიცემა პირადად ან გზავნილის ტარიფის შესაბამისად, გაიგზავნება ფოსტით.

Write Close