სასწავლო კურსი - კონდიტერი

2300 ლარი
ყიდვა

საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგია და წარმოება

კონდიტერის სასწავლო კურსის პროგრამა

 

  • ზოგადიპროფესიული ბლოკი
  • პროფესიული ბლოკი
  • საწარმოო პრაქტიკა, სტაჟირება.
  • შეძენილი ცოდნისა და უნარების შეფასება: ტესტირების ფორმატში - კუსის თეორიული ნაწილის თითოეული მოდულის მიხედვით; ხოლო პროფესიული მომზადების პრაქტიკულ ნაწილში - საკონტროლო საცდელი სამუშაოს სახით.

სულ: 3 თვე თეორია და პრაქტიკა.

 

სასწავლო კურსის განმავლობაში 

ზოგადადპროფესიულ ბლოკში - თქვენ შეისწავლით:

საკონდიტრო პროდუქციის წარმოებაში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები;
HACCP სისტემის მოთხოვნები სურსათის უვნებლობის უზრუნველსათვის;
პერსონალის შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელ ობიექტში.

პროფესიულ ბლოკში -  შეისწავლით:

ფქვილის, შაქრისა და ჟელესებური კულინარული პროდუქციის ტრადიციული სახეობები, ნაწარმის ასორტიმენტი, რეცეპტურა და ტექნოლოგია;
კულინარული ნაწარმის კომპონენტები (კრემები, შიგთავსები, ჯემები, მორთვის დეკორატიული ელემენტები და ა.შ.);
ცნობილი და მოთხოვნილი დესერტები;
დაბალკალორიული საკონდიტრო ნაწარმი;
აღმოსავლური ტკბილეული;
კულინარული პროდუქციის ხარისხის ანალიზი, შეფასება და წუნდება;
მზა ნაწარმის შეფუთვის და ტრანსპორტირების წესები;
და ა.შ.

* (ზოგად პროფესიული და პროფესიული ბლოკები დაყოფილია თემატურ მოდულებად და შემდეგ შესასწავლ თემებზე - კონკრეტულ გაკვეთილებად)

სასწავლო კურსის პრაქტიკული წავრთვნის მოდულში:

საკონდიტრო პროდუქციის კონკრეტულ მწარმოებელ ობიექტში, უშუალოდ ტექნოლოგიური პროცესის პირობებში დაეუფლებით კონდიტერის პროფესიულ უნარებს, რომლებსაც შემდგომ გამოიყენებთ საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების პრაქტიკულ საქმიანობაში.

 

Left
Right

ვინ არის კონდიტრი

კონდიტერი - პროფესიონალია, რომელიც დადგენილი ასორტიმენტის, რეცეპტურისა და სტანდარტების შესაბამისად აწარმოებს საკონდიტრო ნაწარმს, ტკბილეულს, დესერტებს, პროდუქციის მხატვრულ გაფორმებას.
კონდიტრის ფუნქციონალური მოვალეობები:
ინგრედიენტების პირველადი დამუშავება, დაჭრა და ფორმირება, სათანადო შენახვის უზრუნველყოფა. მზა პროდუქციის შეფუთვა მიწოდებისთვის და ა.შ.
მომავალი დესერტებისთვის ცალკეული კომპონენტების მომზადება (კრემები, შიგთავსები, ჯემები, დეკორატიული ელემენტები და ა.შ.).
საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება რეცეპტურის მიხედვით.
მომზადებული ტკბილეულის დეკორირება-მხატვრული გაფორმება.
მზა საკონდიტრო ნაწარმის სათანადო შენახვის უზრუნველყოფა.
პერსონალური თვისებები
გემოს განვითარებული რეცეპტორები, ძლერი ყნოსვა, კრეატიულობა, კარგი მეხსიერება, კონცენტრაციის უნარი, ფიზიკური და სტრესული გამოწვევებისადმი გამძლეობა.


კონკრეტული მოთხოვნები.

უნდა იცოდეს:
საკონდიტრო ნაწარმის, მოსართავი ნახევარფაბრიკატების მომზადების რეცეპტურა და ტექნოლოგია, ფქვილისა და სხვა კომპონენტების საჭირო მოცულობის გათვლის მეთოდები, ნედლეულის მახასიათებლები, არომატიზატორების ტიპები და არომატული ნივთიერებები, საფუარი და საღებავები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა პროდუქტების დასამზადებლად;
გამოსაყენებელი ტექნოლოგიური აღჭურვილობის მუშაობის პრინციპები და ექსპლუატაციის წესები;
საკონდიტრო ნაწარმის რთული სახეობების გაფორმების მეთოდები და ტექნიკა, ორიგინალური ფიგურული, შეკვეთით დამზადებული ნამცხვრების, ტორტების დამზადების ტექნიკა.

პროფესიონალურ საქმიანობაში კონდიტერი ვალდებულია:

HACCP-ის მოთხოვნების გათვალისწინებით, უზრუნველყოს საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების, შენახვისა და გაყიდვის ვადების, საკვები დანამატებისა და საღებავების რეგულირებული კონცენტრატების გამოყენების სანიტარიულ-ჰიგიენური და ნორმატიული პარამეტრების დაცვა, განახორციელოს მზა პროდუქციის ხარისხის შეფასება ორგანოლეპტიკური მეთოდებით და არასტანდარტულის წუნდება;

საკონდიტრო ნაწარმის დამზადებისას შეძლოს რეცეპტებისა და ტექნოლოგიური რუქების კრებულების გამოყენება, მუდმივად ეუფლებოდეს ახალ ტექნოლოგიურ პროცესებსა და პროფესიული კომპეტენციების გაუმჯობესებისთვის საჭირო ცოდნას;

სამუშაოს რაციონალურად დაგეგმვდეს და სამუშაო ადგილზე უზრუნველყობდეს შრომითი საქმიანობის ორგანიზებას;

იცვდეს შრომის დაცვის, ხანძარსაწინააღმდეგო და ელექტრო უსაფრთხოების ზომებს.

 

2300 ლარი
ყიდვა
Write Close