შედგება 3 ნაწილისგან:
შეიცავს 52 თემატურ მეცადინეობას
1. მზარეულის კურსი - პირველი ნაწილი
ვისთვის? ადამიანებისთვის, რომლებიც აპირებენ მზარეულის პროფესიის დაუფლებას, აგრეთვე - ვისაც გააჩნია გარკვეული გამოცდილება, ოღონდ  სურს მიიღოს სისტემატიზებული ცოდნა, რათა სრულყოს თავისი პროფესიული კომპეტენციები.
სამივე ნაწილის გავლის შედეგად თქვენ მიიღებთ მზარეულის პროფესიული კურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

სუ-შეფის კურსის პროგრამა
შეიცავს 42 თემატურ მეცადინეობას 
გარდა ძირითადი ამოცანისა სუ-შეფის პროგრამა გულისხმობს  მზარეულის კომპეტენციების დონის  გაღრმავებასაც.

1. სუ-შეფი - მზარეულის გაღრმავებული დონე 
ვისთვის: პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ან უკვე სერტიფიცირებული მზარეულებისთვის.
სწავლების დასრულებისთანავე თქვენ მიიღებთ სუ-შეფის კომპეტენციების დამადასტურებელ ორ ენოვან სერტიფიკატს.

სამზარეულოს პერსონალის სერტიფიცირება
უკვე მომუშავე  მზარეულებს ვთავაზობთ პროფესიული კომპეტენციების დიაგნოზირებას და, საჭიროების შემთხვევაში, თეორიულ ცოდნაში ან პრაქტიკულ უნარებში გამოვლენილი ხარვეზების შევსებას, ტესტირების შედეგად, მიიღებს პროფესიული კომპეტენციების დამადასტურებელ სერთიფიკატს.

დამოუკიდებელი ონლაინ კურსები:
კურსების დასრულების შემდეგ მიიღებთ შესაბამის სერტიფიკატს.

არ დაგავიწყდეთ გაეცნოთ სწავლების წესებსა და პირობებს.
ნებისმიერი კურსის გავლისთვის თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია
სხვა საკითხებზე დაგვიკავშირდით:
Viber, WhatsApp + 995 571 333 881 ან + 995 577 722 709
გისურვებთ წარმატებებს პროფესიის ათვისებაში!!!

Write Close